• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)72(075) GIA 2019
    Nhan đề: Giáo trình Tâm lý học tư pháp /

Kí hiệu phân loại 34(V)72(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Tâm lý học tư pháp / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Nga chủ biên ; Đỗ Hiền Minh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 363 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học tư pháp, gồm: những vấn đề chung; khía cạnh tâm lí của hành vi phạm tội; cơ sở tâm lí của hoạt động điều tra, xét xử vụ án hình sự, hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân và quá trình giải quyết vụ án dân sự.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Tâm lí học
Từ khóa Tâm lí học tư pháp
Tác giả(bs) CN Đặng, Thanh Nga,, PGS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 007972-91
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173159
0021
00451886072-B3AE-456B-86E8-9D87A5C81518
005201912091637
008191202s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786047238897|c47000
039|a20191209163711|bhiennt|c20191202081609|dhiennt|y20191129111904|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)72(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Tâm lý học tư pháp / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Nga chủ biên ; Đỗ Hiền Minh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a363 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 358 - 359.|b23
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học tư pháp, gồm: những vấn đề chung; khía cạnh tâm lí của hành vi phạm tội; cơ sở tâm lí của hoạt động điều tra, xét xử vụ án hình sự, hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân và quá trình giải quyết vụ án dân sự.
653 |aGiáo trình
653 |aTâm lí học
653 |aTâm lí học tư pháp
7001 |aĐặng, Thanh Nga,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 007972-91
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhtamlyhoctuphap/agiaotrinhtamlyhoctuphapthumbimage.jpg
890|a20|b3|c1|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 DSVGT 007991 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 20
2 DSVGT 007990 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 19
3 DSVGT 007989 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 18
4 DSVGT 007988 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 17
5 DSVGT 007987 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 16
6 DSVGT 007986 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 15
7 DSVGT 007985 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 14
8 DSVGT 007984 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 13
9 DSVGT 007983 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 12
10 DSVGT 007982 Đọc sinh viên 34(V)72(075) GIA 2019 Giáo trình 11