Giáo trình
34(V)529(075) GIA 2019
Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)529(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền ; Nguyễn Triều Dương ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 399 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, gồm: những vấn đề lí luận chung; cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự;...
Từ khóa Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Thi hành án dân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Bình,, TS.,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,, PGS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 008142-61
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173220
0021
004832603EF-C7E5-4D19-BACA-B34093392647
005202001080808
008200107s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786047238941|c52000
039|a20200108080525|bluongvt|c20200107093215|dhiennt|y20191209091448|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)529(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền ; Nguyễn Triều Dương ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a399 tr. ; |c21 cm.
504|aTài liệu tham khảo: tr. 393 - 395.|b26
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, gồm: những vấn đề lí luận chung; cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự;...
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aThi hành án dân sự
7001 |aNguyễn, Công Bình,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aBùi, Thị Huyền,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 008142-61
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluatthihanhandansuvietnam/agiaotrinhluatthihanhandansuthumbimage.jpg
890|c1|a20|b1|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 008161 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 20
2 DSVGT 008160 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 19
3 DSVGT 008159 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 18
4 DSVGT 008158 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 17
5 DSVGT 008157 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 16
6 DSVGT 008156 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 15
7 DSVGT 008155 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 14
8 DSVGT 008154 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 13
9 DSVGT 008153 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 12
10 DSVGT 008152 Đọc sinh viên 34(V)529(075) GIA 2019 Giáo trình 11
  1  2 of 2