Giáo trình
34(V)21(075) GIA 2019
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 12
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 408 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đối với đất đai và các loại thuế khác; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Luật Thuế
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,, PGS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 008402-31
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 111106-35
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173222
0021
004D913C449-7E89-4A5F-B8D4-85F682994183
005202001080823
008200107s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786047238958|c53000
039|a20200108082009|bluongvt|c20200107100756|dhiennt|y20191209142016|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thuế Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 12
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a408 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 402 - 404.|b35
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đối với đất đai và các loại thuế khác; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thuế
7001 |aPhạm, Thị Giang Thu,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 008402-31
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 111106-35
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluatthuevietnam/agiaotrinhluatthuevietnamthumbimage.jpg
890|c1|a60|b33|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 111135 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 60
2 MSVGT 111134 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 59
3 MSVGT 111133 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 58
4 MSVGT 111132 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 57
5 MSVGT 111131 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 56
6 MSVGT 111130 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 55
7 MSVGT 111129 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 54
8 MSVGT 111128 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 53 Hạn trả:13-02-2023
9 MSVGT 111127 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 52
10 MSVGT 111126 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2019 Giáo trình 51
  1  2  3  4  5  6 of 6