Giáo trình
34(V)31(075) GIA 2019
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.

Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Trần Thị Huệ ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 368 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự học phần 2, gồm: nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự; hứa thưởng, thi có giải; nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Thanh,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 008252-81
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 110956-85
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173229
0021
004A5567DED-1011-4537-A680-EE80E33C3D5F
005202001080849
008200107s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786047238392|c48000
039|a20200108084612|bluongvt|c20200107112017|dhiennt|y20191210164348|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam. |nTập 2 /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Trần Thị Huệ ... [et al.]
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a368 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 359 - 364.|b66
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự học phần 2, gồm: nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự; hứa thưởng, thi có giải; nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001|aĐinh, Văn Thanh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 008252-81
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 110956-85
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluatdansuvietnamtap2/agiaotrinhluatdansuvietnamtap2thumbimage.jpg
890|c1|a8|b11|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 110984 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 59
2 MSVGT 110970 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 45
3 MSVGT 110959 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 34
4 DSVGT 008261 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 10
5 DSVGT 008260 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 9
6 DSVGT 008259 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 8
7 DSVGT 008258 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 7
8 DSVGT 008257 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2019 Giáo trình 6
  1 of 1