Giáo trình
34(V)410(075) GIA 2019
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)410(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.]
Lần xuất bản In lần thứ 25
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 428 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;…
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hình sự
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa,, GS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 008192-221
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 110896-925
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173231
0021
004A02A9095-4539-40FF-AF25-8A74E30EF730
005202001080825
008200107s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786047238323|c56000
039|a20200108082132|bluongvt|c20200107101046|dhiennt|y20191211095416|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)410(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hình sự Việt Nam. |nPhần chung /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.]
250 |aIn lần thứ 25
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a428 tr. ; |c21 cm.
504|aTài liệu tham khảo: tr. 419 - 422.|b41
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;…
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aGiáo trình
7001 |aNguyễn, Ngọc Hòa,|cGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 008192-221
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 110896-925
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluathinhsuvietnamphanchung/agiaotrinhluathinhsuphanchungthumbimage.jpg
890|c1|a60|b11
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 110925 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 60 Hạn trả:09-10-2020
2 MSVGT 110924 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 59
3 MSVGT 110923 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 58
4 MSVGT 110922 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 57
5 MSVGT 110921 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 56
6 MSVGT 110920 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 55
7 MSVGT 110919 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 54
8 MSVGT 110918 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 53 Hạn trả:15-10-2020
9 MSVGT 110917 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 52
10 MSVGT 110916 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2019 Giáo trình 51
  1  2  3  4  5  6 of 6