Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2019
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.

Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 500 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lí của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ti hợp danh, công ti cổ phần, công ti trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; qui chế pháp lí về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Luật Thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 008342-71
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 111046-75
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173251
0021
004E8674954-FA69-4FDD-8EA9-C0F47B87440C
005202001080828
008200107s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786048115999|c70000
039|a20200108082453|bluongvt|c20200107102939|dhiennt|y20191211145737|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thương mại Việt Nam.|nTập 1 / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2019
300 |a500 tr. ; |c22 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 487 - 490.|b46
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lí của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ti hợp danh, công ti cổ phần, công ti trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; qui chế pháp lí về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thương mại
7001 |aNguyễn, Viết Tý,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Dung,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 008342-71
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 111046-75
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluatthuongmaivietnamtap1/agiaotrinhluatthuongmaivietnamtap1thumbimage.jpg
890|c1|a60|b25|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 111075 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 60 Hạn trả:27-02-2023
2 MSVGT 111074 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 59
3 MSVGT 111073 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 58
4 MSVGT 111072 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 57
5 MSVGT 111071 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 56
6 MSVGT 111070 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 55
7 MSVGT 111069 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 54
8 MSVGT 111068 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 53
9 MSVGT 111067 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 52
10 MSVGT 111066 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 51
  1  2  3  4  5  6 of 6