• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)20(075) GIA 2019
    Nhan đề: Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.

Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 392 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về hợp đồng thương mại; pháp luật về mua bán hàng hóa trong thương mại, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại của thương nhân, nhượng quyền thương mại, mua bán doanh nghiệp; chế tài trong thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Luật Thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 008372-401
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 111076-105
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173253
0021
0042432A3AA-872A-4FEA-A310-49A8B657414D
005202001080842
008200107s2019 vm vie
0091 0
020 |a976048116002|c55000
039|a20200108083849|bluongvt|c20200107103344|dhiennt|y20191211152411|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thương mại Việt Nam.|nTập 2 / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2019
300 |a392 tr. ; |c22 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 381 - 384.|b40
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về hợp đồng thương mại; pháp luật về mua bán hàng hóa trong thương mại, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại của thương nhân, nhượng quyền thương mại, mua bán doanh nghiệp; chế tài trong thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thương mại
7001 |aNguyễn, Viết Tý,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Dung,TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 008372-401
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 111076-105
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluatthuongmaivietnamtap2/agiaotrinhluatthuongmaivietnamtap2thumbimage.jpg
890|c1|a60|b77|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVGT 111105 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 60
2 MSVGT 111104 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 59
3 MSVGT 111103 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 58
4 MSVGT 111102 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 57
5 MSVGT 111101 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 56
6 MSVGT 111099 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 54
7 MSVGT 111096 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 51
8 MSVGT 111094 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 49
9 MSVGT 111093 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 48
10 MSVGT 111092 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2019 Giáo trình 47