Giáo trình
34(V)120(075) GIA 2019
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)120(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 607 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của Luật Hành chính Việt Nam, gồm: Luật Hành chính và quản lí nhà nước; qui phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính;... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ, tôn giáo, đối ngoại.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hương,, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 008162-91
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 110866-95
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173314
0021
00413B68BCC-A31A-4F21-92CE-AA2B89DD2E0A
005202001080811
008200107s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786047238347|c85000
039|a20200108080732|bluongvt|c20200107092953|dhiennt|y20191213140118|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120(075)|bGIA 2019
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.]
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a607 tr. ; |c22 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 599 - 601.|b55
520 |aTrình bày những vấn đề chung của Luật Hành chính Việt Nam, gồm: Luật Hành chính và quản lí nhà nước; qui phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính;... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ, tôn giáo, đối ngoại.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aGiáo trình
7001 |aTrần, Minh Hương,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 008162-91
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 110866-95
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluathanhchinhvietnam/agiaotrinhluathanhchinhvietnamthumbimage.jpg
890|c1|a60|b94|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 110895 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 60 Hạn trả:15-08-2022
2 MSVGT 110894 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 59 Hạn trả:01-10-2021
3 MSVGT 110893 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 58 Hạn trả:06-08-2021
4 MSVGT 110892 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 57 Hạn trả:20-08-2021
5 MSVGT 110891 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 56 Hạn trả:26-09-2022
6 MSVGT 110890 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 55 Hạn trả:12-09-2022
7 MSVGT 110889 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 54 Hạn trả:14-10-2022
8 MSVGT 110888 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 53
9 MSVGT 110887 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 52
10 MSVGT 110886 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2019 Giáo trình 51 Hạn trả:17-09-2021
  1  2  3  4  5  6 of 6