Bài viết tạp chí
Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam /
Tác giả CN Đặng, Thị Minh, TS.
Nhan đề Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam / Đặng Thị Minh
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề về an toàn thực phẩm và tình hình ngộ độc thực phẩm ở nước ta; thực trạng quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm; giải pháp tăng cường quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Quản lí nhà nước
Từ khóa An toàn thực phẩm
Từ khóa Ngộ độc thực phẩm
Nguồn trích Quản lý nhà nước.Học viện Hành chính Quốc gia.2019. - Số 9, tr. 93–96.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173659
0026
004E8C2CBA4-45FA-4177-8DAF-677DAA3182F3
005202001211105
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200121110340|byenkt|c20200114162238|dngocht|y20200114162114|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aĐặng, Thị Minh|cTS.
24510|aTăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam / |cĐặng Thị Minh
520 |aTrình bày một số vấn đề về an toàn thực phẩm và tình hình ngộ độc thực phẩm ở nước ta; thực trạng quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm; giải pháp tăng cường quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aQuản lí nhà nước
653 |aAn toàn thực phẩm
653 |aNgộ độc thực phẩm
7730 |tQuản lý nhà nước.|dHọc viện Hành chính Quốc gia.|g2019. - Số 9, tr. 93–96.|x2354-0761.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aHà Thị Ngọc
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào