Luận văn, Luận án
34(V)115.1 ĐÔ - A 2019
Hoạt động chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội - thực trạng và giải pháp :
BBK 34(V)115.1
Tác giả CN Đỗ, Vân Anh
Nhan đề Hoạt động chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội - thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Vân Anh ; PGS. TS. Vũ Công Giao hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 73 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận, pháp lí về hoạt động chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kì họp Quốc hội. Phân tích thực trạng hoạt động chất vấn và đánh giá kết quả hoạt động chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kì họp Quốc hội khóa XIII và Quốc hội khóa XIV; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hiến pháp
Từ khóa Đại biểu Quốc hội
Từ khóa Chất vấn
Từ khóa Kì họp Quốc hội
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010339-40
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173660
0023
004EEA4D3E1-4F52-4BFC-8AE3-8D568561F55A
005202004032127
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200403212657|bbanglc|c20200331145010|dbanglc|y20200114163948|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)115.1|bĐÔ - A 2019
1001 |aĐỗ, Vân Anh
24510|aHoạt động chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội - thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐỗ Vân Anh ; PGS. TS. Vũ Công Giao hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a73 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 71 - 73.|32
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận, pháp lí về hoạt động chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kì họp Quốc hội. Phân tích thực trạng hoạt động chất vấn và đánh giá kết quả hoạt động chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kì họp Quốc hội khóa XIII và Quốc hội khóa XIV; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aĐại biểu Quốc hội
653 |aChất vấn
653|aKì họp Quốc hội
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010339-40
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luathienphapvaluathanhchinh/dovananh/adovananhthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911|aNguyễn Thị Hiền
912|aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010340 Đọc sinh viên 34(V)115.1 ĐÔ - A 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010339 Đọc sinh viên 34(V)115.1 ĐÔ - A 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1