Luận văn, Luận án
34(N441)115.1 SAV 2019
Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Thực trạng và giải pháp :
BBK 34(N441)115.1
Tác giả CN Savankeuth, Sanathit
Nhan đề Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Sanathit Savankeuth ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 84 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp lí về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào. Phân tích thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nước này.
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Từ khóa tự do Lào
Từ khóa tự do Hội đồng nhân dân
Từ khóa tự do Cấp tỉnh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010335-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173663
0023
004A2B3EA2B-EA63-4CB2-BEA9-91FE7448E1A2
005202001200812
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200120080920|bluongvt|c20200117082649|dhuent|y20200114165711|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(N441)115.1|bSAV 2019
1001 |aSavankeuth, Sanathit
24510|aHoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cSanathit Savankeuth ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a84 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: tr. 84.|b1
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 80 - 83.|b51
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp lí về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào. Phân tích thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nước này.
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aLào
653 |aHội đồng nhân dân
653 |aCấp tỉnh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010335-6
890|a2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010336 Đọc sinh viên 34(N441)115.1 SAV 2019 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 010335 Đọc sinh viên 34(N441)115.1 SAV 2019 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào