Luận văn, Luận án
34(V)531 LÊ - PH 2019
Sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động trọng tài theo pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)531
Tác giả CN Lê, Hà Phương
Nhan đề Sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động trọng tài theo pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Hà Phương ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 79 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về trọng tài thương mại và sự hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về sự hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tranh chấp thương mại
Từ khóa Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa Trọng tài thương mại
Từ khóa Toà án nhân dân
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010243-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174228
0023
0048758C8DD-A0A7-483A-B665-3329797015CC
005202002271124
008200226s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227112010|bluongvt|c20200226165654|dhiennt|y20200225104502|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)531|bLÊ - PH 2019
1001 |aLê, Hà Phương
24510|aSự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động trọng tài theo pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cLê Hà Phương ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a79 tr. ; |c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 77 - 79.|36
520 |aTrình bày khái quát về trọng tài thương mại và sự hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về sự hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aTrọng tài thương mại
653 |aToà án nhân dân
653|aGiải quyết tranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010243-4
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010244 Đọc sinh viên 34(V)531 LÊ - PH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010243 Đọc sinh viên 34(V)531 LÊ - PH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào