Luận văn, Luận án
34(V125)55 TR - Y 2019
Hoàn thiện pháp luật về chế định hoà giải trong giải quyết tranh chấp lao động và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh :
BBK 34(V125)55
Tác giả CN Trần, Thị Hoàng Yến
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về chế định hoà giải trong giải quyết tranh chấp lao động và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hoàng Yến ; TS. Vũ Minh Tiến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 88 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về hoà giải tranh chấp lao động ở Việt Nam. Phân tích qui định pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động và thực tiễn thực hiện ở tỉnh Quảng Ninh; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Hoà giải
Từ khóa Luật Tố tụng lao động
Từ khóa Tranh chấp lao động
Từ khóa Quảng Ninh
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010237-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174234
0023
004AF4B65F6-E049-4193-BE20-AF3FCA08D92A
005202002271351
008200226s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227134655|bluongvt|c20200226162621|dhiennt|y20200225110427|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V125)55|bTR - Y 2019
1001 |aTrần, Thị Hoàng Yến
24510|aHoàn thiện pháp luật về chế định hoà giải trong giải quyết tranh chấp lao động và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Thị Hoàng Yến ; TS. Vũ Minh Tiến hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a88 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 86 - 88.|b27
520 |aTrình bày khái quát về hoà giải tranh chấp lao động ở Việt Nam. Phân tích qui định pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động và thực tiễn thực hiện ở tỉnh Quảng Ninh; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aHoà giải
653 |aLuật Tố tụng lao động
653 |aTranh chấp lao động
653 |aQuảng Ninh
653|aGiải quyết tranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010237-8
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010238 Đọc sinh viên 34(V125)55 TR - Y 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010237 Đọc sinh viên 34(V125)55 TR - Y 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào