Luận văn, Luận án
34(V136)54 PH - NH 2019
Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình :
BBK 34(V136)54
Tác giả CN Phan, Thị Phương Nhung
Nhan đề Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Phan Thị Phương Nhung ; PGS. TS. Hoàng Văn Tú hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 76 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Tố tụng hành chính
Từ khóa Thủ tục hành chính
Từ khóa Tranh chấp đất đai
Từ khóa Đông Hưng, Thái Bình
Từ khóa Uỷ ban nhân dân
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010457-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174241
0023
004A50F5DC6-85DE-4FFE-A707-CEC327D57963
005202002271355
008200227s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227135444|bluongvt|c20200227110448|dhiennt|y20200225112651|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V136)54|bPH - NH 2019
1001 |aPhan, Thị Phương Nhung
24510|aGiải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cPhan Thị Phương Nhung ; PGS. TS. Hoàng Văn Tú hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a76 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b62
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng hành chính
653 |aThủ tục hành chính
653 |aTranh chấp đất đai
653 |aĐông Hưng, Thái Bình
653|aUỷ ban nhân dân
653|aGiải quyết tranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010457-8
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010458 Đọc sinh viên 34(V136)54 PH - NH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010457 Đọc sinh viên 34(V136)54 PH - NH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào