Sách tham khảo
158 COL 2019
Từ tốt đến vĩ đại :
Kí hiệu phân loại 158
Tác giả CN Collins, Jim
Nhan đề Từ tốt đến vĩ đại : tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt... còn các công ty khác thì không ? / Jim Collins ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Lần xuất bản In lần thứ 33
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 441 tr. : minh hoạ ; 21 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Great to great
Tóm tắt Đưa ra những thông điệp để giúp con người có thể đạt được sự quản lí vĩ đại trong ngành quản trị kinh doanh và góp phần làm rõ các khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi chiến lược quản trị.
Từ khóa Lãnh đạo
Từ khóa Quản trị kinh doanh
Từ khóa Bí quyết thành công
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(3): DSVTKM 001735-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174828
0022
0048501B438-7D91-4B75-AFC6-907259B72F26
005202005111452
008200409s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786041139336|c115000
039|a20200511144955|bhuent|c20200508083255|dluongvt|y20200409173703|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm
084 |a158|bCOL 2019
1001|aCollins, Jim
24510|aTừ tốt đến vĩ đại : |btại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt... còn các công ty khác thì không ? / |cJim Collins ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
250 |aIn lần thứ 33
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2019
300 |a441 tr. : |bminh hoạ ; |c21 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Great to great
504 |aPhụ lục: tr. 360 - 441
520 |aĐưa ra những thông điệp để giúp con người có thể đạt được sự quản lí vĩ đại trong ngành quản trị kinh doanh và góp phần làm rõ các khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi chiến lược quản trị.
546 |aSách viết bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh
653 |aLãnh đạo
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aBí quyết thành công
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(3): DSVTKM 001735-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/tutotdenvidaithumbimage.jpg
890|a3
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001737 Đọc sinh viên 158 COL 2019 Sách tham khảo 3
2 DSVTKM 001736 Đọc sinh viên 158 COL 2019 Sách tham khảo 2
3 DSVTKM 001735 Đọc sinh viên 158 COL 2019 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào