Sách tham khảo
152 LÊ - D 2019
Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công :
Kí hiệu phân loại 152
Tác giả CN Lê, Thẩm Dương
Nhan đề Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công : phiên bản 2018 / Lê Thẩm Dương ; Nguyễn Tuấn Anh chấp bút và biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 249 tr. : minh hoạ ; 20 cm.
Tóm tắt Tập hợp những bài nói chuyện của tiến sĩ Lê Thẩm Dương chia sẻ về bí quyết giúp các bạn trẻ thành công trong lựa chọn nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, chọn vợ/chồng,...
Từ khóa Cảm xúc
Từ khóa Bí quyết thành công
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(3): DSVTKM 001723-5
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTKM(3): MSVTKM 010395-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174829
0022
004A3AEF2D8-7F9D-4304-ADC7-031F70C469CD
005202005111452
008200409s2019 vm vie
0091 0
020 |c250000
039|a20200511144916|bhuent|c20200508090635|dluongvt|y20200409180038|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a152|bLÊ - D 2019
1001 |aLê, Thẩm Dương
24510|aCảm xúc là kẻ thù số một của thành công : |bphiên bản 2018 / |cLê Thẩm Dương ; Nguyễn Tuấn Anh chấp bút và biên soạn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a249 tr. : |bminh hoạ ; |c20 cm.
520 |aTập hợp những bài nói chuyện của tiến sĩ Lê Thẩm Dương chia sẻ về bí quyết giúp các bạn trẻ thành công trong lựa chọn nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, chọn vợ/chồng,...
653 |aCảm xúc
653 |aBí quyết thành công
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(3): DSVTKM 001723-5
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTKM|j(3): MSVTKM 010395-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/camxuclakethuso1cuathanhcong1thumbimage.jpg
890|a6
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTKM 010397 Mượn sinh viên 152 LÊ - D 2019 Sách tham khảo 6
2 MSVTKM 010396 Mượn sinh viên 152 LÊ - D 2019 Sách tham khảo 5
3 MSVTKM 010395 Mượn sinh viên 152 LÊ - D 2019 Sách tham khảo 4
4 DSVTKM 001725 Đọc sinh viên 152 LÊ - D 2019 Sách tham khảo 3
5 DSVTKM 001724 Đọc sinh viên 152 LÊ - D 2019 Sách tham khảo 2
6 DSVTKM 001723 Đọc sinh viên 152 LÊ - D 2019 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào