Luận văn, Luận án
34(V)232.4 LÊ - Đ 2020
Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động ở Việt Nam :
BBK 34(V)232.4
Tác giả CN Lê, Văn Đức
Nhan đề Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Văn Đức ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí, PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 229 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động và sự điều chỉnh của pháp luật. Phân tích thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Lao động
Từ khóa Bồi thường thiệt hại
Từ khóa Quan hệ lao động
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010770-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174830
0023
00498D49B28-C1D8-4A78-AFD5-22BFD1C571FA
005202005151627
008200410s2020 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200515162525|bhiennt|c20200504103614|dluongvt|y20200410180501|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)232.4|bLÊ - Đ 2020
1001 |aLê, Văn Đức
24510|aPháp luật về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động ở Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cLê Văn Đức ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí, PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a229 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2020
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 211 - 229.|b240
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động và sự điều chỉnh của pháp luật. Phân tích thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động và thực tiễn thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Lao động
653 |aBồi thường thiệt hại
653 |aQuan hệ lao động
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010770-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2020/levanduc/alevanducthumbimage.jpg
890|c1|a2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010771 Đọc sinh viên 34(V)232.4 LÊ - Đ 2020 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010770 Đọc sinh viên 34(V)232.4 LÊ - Đ 2020 Luận án, luận văn 1
  1 of 1