Sách tham khảo
ĐN(448)13 HIR 2019
Chiến binh cầu vồng /
Kí hiệu phân loại ĐN(448)13
Tác giả CN Hirata, Andrea
Nhan đề Chiến binh cầu vồng / Andrea Hirata ; Dạ Thảo dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 424 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: The rainbow troops
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Inđônêxia
Từ khóa Văn học thiếu nhi
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVH(3): DSVVH 001089-91
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174832
0022
00436378B11-DFD6-480B-BB3A-540C7CB7EC68
005202005111451
008200411s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786045364451|c100000
039|a20200511144813|bhuent|c20200511082653|dhiennt|y20200411160712|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm
084 |aĐN(448)13|bHIR 2019
1001 |aHirata, Andrea
24510|aChiến binh cầu vồng / |cAndrea Hirata ; Dạ Thảo dịch
260 |aHà Nội : |bHội Nhà văn, |c2019
300 |a424 tr. ; |c21 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: The rainbow troops
546 |aSách viết bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh
653 |aTiểu thuyết
653 |aInđônêxia
653 |aVăn học thiếu nhi
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVH|j(3): DSVVH 001089-91
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/chienbinhcauvongthumbimage.jpg
890|a3
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVH 001091 Đọc sinh viên ĐN(448)13 HIR 2019 Sách tham khảo 3
2 DSVVH 001090 Đọc sinh viên ĐN(448)13 HIR 2019 Sách tham khảo 2
3 DSVVH 001089 Đọc sinh viên ĐN(448)13 HIR 2019 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào