Sách tham khảo
158 MEG 2018
Trên bàn đàm phán không ngán một ai =
Kí hiệu phân loại 158
Tác giả CN Megara
Nhan đề Trên bàn đàm phán không ngán một ai =How to negotiate everything : đàm phán bất bại - là tại tư duy / Megara
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 190 tr. : minh hoạ ; 20 cm.
Tóm tắt Chia sẻ quan điểm, kiến thức về đàm phán và chỉ ra rằng đàm phán không chỉ là một loại kĩ năng mà là nghệ thuật sống; đàm phán không chỉ diễn ra trong những cuộc thương lượng, mua bán mà đàm phán trong các mối quan hệ, cuộc trò chuyện hàng ngày để giúp ta biết giữ cái cần giữ, biết bỏ cái cần bỏ, tư duy tích cực, từ đó mang lại hạnh phúc và thành công.
Từ khóa Đàm phán
Từ khóa Bí quyết thành công
Từ khóa Tâm lí học ứng dụng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(3): DSVTKM 001738-40
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174833
0022
0044616D325-66E5-45A1-ADE7-A7661804C13B
005202005111450
008200411s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047750542|c64000
039|a20200511144750|bhuent|c20200508082348|dluongvt|y20200411162259|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a158|bMEG 2018
1000 |aMegara
24510|aTrên bàn đàm phán không ngán một ai =|bHow to negotiate everything : |bđàm phán bất bại - là tại tư duy / |cMegara
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2018
300 |a190 tr. : |bminh hoạ ; |c20 cm.
520 |aChia sẻ quan điểm, kiến thức về đàm phán và chỉ ra rằng đàm phán không chỉ là một loại kĩ năng mà là nghệ thuật sống; đàm phán không chỉ diễn ra trong những cuộc thương lượng, mua bán mà đàm phán trong các mối quan hệ, cuộc trò chuyện hàng ngày để giúp ta biết giữ cái cần giữ, biết bỏ cái cần bỏ, tư duy tích cực, từ đó mang lại hạnh phúc và thành công.
653 |aĐàm phán
653 |aBí quyết thành công
653 |aTâm lí học ứng dụng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(3): DSVTKM 001738-40
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/trenbandamphankhongnganmotaithumbimage.jpg
890|a3
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001740 Đọc sinh viên 158 MEG 2018 Sách tham khảo 3
2 DSVTKM 001739 Đọc sinh viên 158 MEG 2018 Sách tham khảo 2
3 DSVTKM 001738 Đọc sinh viên 158 MEG 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào