Sách tham khảo
152 GAB 2019
Sức mạnh của ngôn từ =
Kí hiệu phân loại 152
Tác giả CN Gabor, Don
Nhan đề Sức mạnh của ngôn từ =Words that win / Don Gabor ; Kim Vân dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Chia sẻ những bí quyết để giao tiếp hiệu quả trong quan hệ khách hàng - nhà cung cấp và trong xã hội, gồm: phong cách giao tiếp tự tin và chuyên nghiệp, xây dựng và quản lí một nhóm làm việc ăn ý, nghệ thuật ứng xử xung đột tại nơi làm việc, cách làm việc với đồng nghiệp khó chịu, nghệ thuật nói trước công chúng,...
Từ khóa Nghệ thuật giao tiếp
Từ khóa Tâm lí học
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(3): DSVTKM 001747-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174834
0022
004AD5D1348-175D-4162-BB08-468D310EDC40
005202005111450
008200411s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786045887844|c96000
039|a20200511144723|bhuent|c20200508080441|dluongvt|y20200411163349|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm
084 |a152|bGAB 2019
1001 |aGabor, Don
24510|aSức mạnh của ngôn từ =|bWords that win / |cDon Gabor ; Kim Vân dịch
250 |aTái bản lần thứ 11
260 |aHà Nội : |bTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a311 tr. ; |c21 cm.
520 |aChia sẻ những bí quyết để giao tiếp hiệu quả trong quan hệ khách hàng - nhà cung cấp và trong xã hội, gồm: phong cách giao tiếp tự tin và chuyên nghiệp, xây dựng và quản lí một nhóm làm việc ăn ý, nghệ thuật ứng xử xung đột tại nơi làm việc, cách làm việc với đồng nghiệp khó chịu, nghệ thuật nói trước công chúng,...
546 |aSách viết bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh
653 |aNghệ thuật giao tiếp
653 |aTâm lí học
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(3): DSVTKM 001747-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/sucmanhcuangontuthumbimage.jpg
890|a3
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001749 Đọc sinh viên 152 GAB 2019 Sách tham khảo 3
2 DSVTKM 001748 Đọc sinh viên 152 GAB 2019 Sách tham khảo 2
3 DSVTKM 001747 Đọc sinh viên 152 GAB 2019 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào