Sách tham khảo
N(711)3 SHA 2019
Ba người thầy vĩ đại :
Kí hiệu phân loại N(711)3
Tác giả CN Sharma, Robin
Nhan đề Ba người thầy vĩ đại :câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn /Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 330 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Văn học hiện đại
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVH(3): DSVVH 001092-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174835
0022
004C87A00D9-DD8D-4B4A-BB80-D45884C576F1
005202005111449
008200412s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786049821783|c86000
039|a20200511144655|bhuent|c20200508081955|dluongvt|y20200412081233|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm
084 |aN(711)3|bSHA 2019
1001 |aSharma, Robin
24510|aBa người thầy vĩ đại :|bcâu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn /|cRobin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch
250 |aTái bản lần thứ 11
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2019
300 |a330 tr. ; |c21 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO
546 |aSách viết bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh
653 |aTiểu thuyết
653 |aMỹ
653 |aVăn học hiện đại
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVH|j(3): DSVVH 001092-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/banguoithayvidaithumbimage.jpg
890|a3
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVH 001094 Đọc sinh viên N(711)3 SHA 2019 Sách tham khảo 3
2 DSVVH 001093 Đọc sinh viên N(711)3 SHA 2019 Sách tham khảo 2
3 DSVVH 001092 Đọc sinh viên N(711)3 SHA 2019 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào