Sách tham khảo
33(N4) STU 2017
Châu Á vận hành như thế nào? :
Kí hiệu phân loại 33(N4)
Tác giả CN Studwell, Joe
Nhan đề Châu Á vận hành như thế nào? : thành công và thất bại của khu vực năng động nhất thế giới / Joe Studwell ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2017
Mô tả vật lý 537 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: How Asia works
Tóm tắt Phân tích mức độ đúng sai của các chiến lược, chính sách kinh tế khác nhau giữa hai nhóm nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Chỉ ra ba nhóm chính sách quan trọng nhất đã tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại của hai nhóm nước này.
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Châu Á
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(3): DSVKT 003456-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174836
0022
004AA640723-F619-419B-B4CC-9EA8150E9844
005202005111449
008200412s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786049462672|c209000
039|a20200511144633|bhuent|c20200508082532|dluongvt|y20200412091848|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm
084 |a33(N4)|bSTU 2017
1001 |aStudwell, Joe
24510|aChâu Á vận hành như thế nào? : |bthành công và thất bại của khu vực năng động nhất thế giới / |cJoe Studwell ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2017
300 |a537 tr. ; |c24 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: How Asia works
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 522 - 537
520 |aPhân tích mức độ đúng sai của các chiến lược, chính sách kinh tế khác nhau giữa hai nhóm nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Chỉ ra ba nhóm chính sách quan trọng nhất đã tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại của hai nhóm nước này.
546 |aSách viết bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh
653 |aKinh tế
653 |aChâu Á
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(3): DSVKT 003456-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/chauavanhanhnhuthenaothumbimage.jpg
890|a3
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003458 Đọc sinh viên 33(N4) STU 2017 Sách tham khảo 3
2 DSVKT 003457 Đọc sinh viên 33(N4) STU 2017 Sách tham khảo 2
3 DSVKT 003456 Đọc sinh viên 33(N4) STU 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào