Sách tham khảo
152 LÊ - D 2018
Hồi ký tiến sĩ Lê Thẩm Dương /
Kí hiệu phân loại 152
Tác giả CN Lê, Thẩm Dương, TS.
Nhan đề Hồi ký tiến sĩ Lê Thẩm Dương / Lê Thẩm Dương ; Nguyễn Tuấn Anh chấp bút
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 295 tr. : minh hoạ ; 20 cm.
Tóm tắt Chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm của tác giả về cuộc sống, về phụ nữ, về cách dạy con..., những thất bại mà ông đã trải qua giúp bạn đọc đặc biệt là những người trẻ rút ra bài học cho bản thân để không mắc phải sai lầm.
Từ khóa nhân vật Lê Thẩm Dương
Từ khóa Bí quyết thành công
Từ khóa Hồi kí
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVH(3): DSVVH 001086-8
Địa chỉ DHLMượn sinh viênVH(3): MSVVH 001600-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174838
0022
004643955A6-42D1-4427-AE3D-05E342A0BB3C
005202005111448
008200412s2018 vm vie
0091 0
020 |c280000
039|a20200511144532|bhuent|c20200508095126|dluongvt|y20200412112838|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a152|bLÊ - D 2018
1001 |aLê, Thẩm Dương|cTS.
24510|aHồi ký tiến sĩ Lê Thẩm Dương / |cLê Thẩm Dương ; Nguyễn Tuấn Anh chấp bút
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a295 tr. : |bminh hoạ ; |c20 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 249 - 293
520 |aChia sẻ kinh nghiệm, quan điểm của tác giả về cuộc sống, về phụ nữ, về cách dạy con..., những thất bại mà ông đã trải qua giúp bạn đọc đặc biệt là những người trẻ rút ra bài học cho bản thân để không mắc phải sai lầm.
60014|aLê Thẩm Dương
653 |aBí quyết thành công
653 |aHồi kí
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVH|j(3): DSVVH 001086-8
852|aDHL|bMượn sinh viên|cVH|j(3): MSVVH 001600-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/fahasa/hoikytiensilethamduongthumbimage.jpg
890|a6
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVVH 001602 Mượn sinh viên 152 LÊ - D 2018 Sách tham khảo 6
2 MSVVH 001601 Mượn sinh viên 152 LÊ - D 2018 Sách tham khảo 5
3 MSVVH 001600 Mượn sinh viên 152 LÊ - D 2018 Sách tham khảo 4
4 DSVVH 001088 Đọc sinh viên 152 LÊ - D 2018 Sách tham khảo 3
5 DSVVH 001087 Đọc sinh viên 152 LÊ - D 2018 Sách tham khảo 2
6 DSVVH 001086 Đọc sinh viên 152 LÊ - D 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào