Tạp chí
Tập san Luật học /
Tác giả TT Hội Luật gia Việt Nam
Nhan đề Tập san Luật học / Hội Luật gia Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : [S.n.]
Từ khóa Luật học
Từ khóa Hội Luật gia Việt Nam
Từ khóa Tập san
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTAPCHI(1): TAPCHI 002166
Vốn tư liệu
Từ đến
Đã nhận
Năm 1956: Số 1 (Số đặc biệt về việc thi hành Hiệp nghị Generve)
Năm 1957: Số 2 - 4
Năm 1958: Số 5
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00176384
0028
00499312062-D91D-400F-B253-07FE347BB3AC
005202004291129
008081223s2020 VN| vie
0091 0
039|a20200429112731|bngocht|c20200429100457|dngocht|y20200429094925|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm
110 |aHội Luật gia Việt Nam
245 |aTập san Luật học / |cHội Luật gia Việt Nam
260 |aHà Nội : |b[S.n.]
653|aLuật học
653|aHội Luật gia Việt Nam
653|aTập san
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTAPCHI|j(1): TAPCHI 002166
890|a1
925 |aG
926 |a0
927 |aBB
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TAPCHI 002166 Đọc sinh viên Báo tạp chí 1 1956: số 1; 1957: số 2 - 4; 1958: số 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào