Tạp chí
Luật học /
Tác giả TT Viện Luật học
Nhan đề Luật học / Viện Luật học
Thông tin xuất bản Hà Nội : [S.n.]
Thông tin xuất bản 1978
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật học
Từ khóa Viện Luật học
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTAPCHI(1): TAPCHI 002167
Vốn tư liệu
Từ đến
Đã nhận
Năm 1978: Số 1 - 4
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00176387
0028
00443EABC81-61C7-4934-8643-CE6A8007F5A1
005202004291122
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200429112052|bngocht|y20200429101500|zngocht
110 |aViện Luật học
245 |aLuật học / |cViện Luật học
260 |aHà Nội : |b[S.n.]
260|c1978
653|aViệt Nam
653|aLuật học
653|aViện Luật học
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTAPCHI|j(1): TAPCHI 002167
890|a1
911|aHà Thị Ngọc
912|aKhuất Thị Yến
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TAPCHI 002167 Đọc sinh viên Báo tạp chí 1 1978: số 1 - 4 (21 - 24)
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào