Đề tài khoa học
34(V)014(05) VĂN 2010
Văn hóa pháp luật ở Việt Nam: từ lý luận đến thực tiễn :
BBK 34(V)014(05)
BBK KX.03.03/06 - 10
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Văn hóa pháp luật ở Việt Nam: từ lý luận đến thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Lê Minh Tâm chủ nhiệm đề tài
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 246 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận về văn hóa pháp luật. Phân tích thực trạng văn hóa pháp luật tại Việt Nam. Đưa ra quan điểm và đề xuất giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa pháp luật ở nước ta hiện nay.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Đề tài khoa học
Từ khóa Văn hóa pháp luật
Từ khóa Lí luận nhà nước pháp luật
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tâm, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000478
000 00000nam#a2200000ua#4500
00176400
0024
004C5145469-15B7-4A1F-A5E5-65F4B33C26CA
005202005041029
008200504s2010 vm vie
0091 0
020 |aTL photo
039|a20200504102833|bluongvt|c20200429140646|dhiennt|y20200429140610|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014(05)|bVĂN 2010
088 |aKX.03.03/06 - 10
1102 |aBộ Tư pháp.|bViện Khoa học pháp lý
24510|aVăn hóa pháp luật ở Việt Nam: từ lý luận đến thực tiễn : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cBộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Lê Minh Tâm chủ nhiệm đề tài
260 |aHà Nội, |c2010
300 |a246 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 236 - 246.|b126
520 |aNghiên cứu cơ sở lí luận về văn hóa pháp luật. Phân tích thực trạng văn hóa pháp luật tại Việt Nam. Đưa ra quan điểm và đề xuất giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa pháp luật ở nước ta hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aĐề tài khoa học
653 |aVăn hóa pháp luật
653 |aLí luận nhà nước pháp luật
7001 |aLê, Minh Tâm|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000478
890|a1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000478 Đọc sinh viên 34(V)014(05) VĂN 2010 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào