Luận văn, Luận án
34(V)311.33 LÊ - PH 2020
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam :
BBK 34(V)311.33
Tác giả CN Lê, Thái Phương
Nhan đề Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Thái Phương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu, TS. Lê Đình Nghị
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 152 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Phân tích thực trạng qui định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Bồi thường thiệt hại
Từ khóa Trách nhiệm bồi thường
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010774-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00176404
0023
004799DC566-C87E-4E01-BE26-424BB3CE7FDE
005202005041035
008200504s2020 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200504103412|bluongvt|y20200429143541|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.33|bLÊ - PH 2020
1001 |aLê, Thái Phương
24510|aTrách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cLê Thái Phương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu, TS. Lê Đình Nghị
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a152 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 62 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2020
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b187
520 |aTrình bày khái quát về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Phân tích thực trạng qui định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước
653 |aBồi thường thiệt hại
653 |aTrách nhiệm bồi thường
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010774-5
890|a2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010775 Đọc sinh viên 34(V)311.33 LÊ - PH 2020 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010774 Đọc sinh viên 34(V)311.33 LÊ - PH 2020 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào