Sách tham khảo
3K5H6 TR - O 2019
Văn hoá Hồ Chí Minh với chính sách ngoại giao văn hoá của Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 3K5H6
Tác giả CN Trịnh, Thị Phương Oanh, TS.
Nhan đề Văn hoá Hồ Chí Minh với chính sách ngoại giao văn hoá của Việt Nam / Trịnh Thị Phương Oanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 190 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Tài liệu tham khảo: tr. 167 - 185.
Tóm tắt Trình bày khái niệm văn hoá, ngoại giao văn hoá; cơ sở hình thành văn hoá Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của văn hoá Hồ Chí Minh. Đánh giá thực trạng quảng bá văn hoá Hồ Chí Minh trong chính sách ngoại giao văn hoá của Việt Nam từ năm 2000 đến nay; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp về vấn đề này trong thời gian tới.
Từ khóa nhân vật Hồ Chí Minh-1890-1969-Bộ TK TVQG
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Văn hoá
Từ khóa Văn hoá Hồ Chí Minh
Từ khóa Ngoại giao văn hoá
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKD(10): DSVKD 002014-23
Địa chỉ DHLMượn sinh viênKD(20): MSVKD 002570-89
000 00000nam#a2200000ua#4500
00176485
0022
00486E2A239-1467-4860-B9A2-AE3212F27F11
005202005071516
008200505s2019 vm vie
0091 0
020 |a9786048115234|c70000
039|a20200507151427|bhientt|c20200505093219|dluongvt|y20200505090953|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a3K5H6|bTR - O 2019
1001 |aTrịnh, Thị Phương Oanh|cTS.
24510|aVăn hoá Hồ Chí Minh với chính sách ngoại giao văn hoá của Việt Nam / |cTrịnh Thị Phương Oanh
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2019
300 |a190 tr. ; |c21 cm.
500 |aTài liệu tham khảo: tr. 167 - 185.|b165
520 |aTrình bày khái niệm văn hoá, ngoại giao văn hoá; cơ sở hình thành văn hoá Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của văn hoá Hồ Chí Minh. Đánh giá thực trạng quảng bá văn hoá Hồ Chí Minh trong chính sách ngoại giao văn hoá của Việt Nam từ năm 2000 đến nay; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp về vấn đề này trong thời gian tới.
60007|aHồ Chí Minh|d1890-1969|2Bộ TK TVQG
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hoá
653 |aVăn hoá Hồ Chí Minh
653 |aNgoại giao văn hoá
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKD|j(10): DSVKD 002014-23
852|aDHL|bMượn sinh viên|cKD|j(20): MSVKD 002570-89
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2019/nsdanhien/vanhoahochiminhvoichinhsachngoaigiaovanhoacuavietnamthumbimage.jpg
890|a30
911 |aVũ Thị Lương
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVKD 002589 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 30
2 MSVKD 002588 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 29
3 MSVKD 002587 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 28
4 MSVKD 002586 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 27
5 MSVKD 002585 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 26
6 MSVKD 002584 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 25
7 MSVKD 002583 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 24
8 MSVKD 002582 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 23
9 MSVKD 002581 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 22
10 MSVKD 002580 Mượn sinh viên 3K5H6 TR - O 2019 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào