Bài viết tạp chí
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng /
Tác giả CN Đoàn, Thị Ngọc Hải, ThS.
Nhan đề Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng / Đoàn Thị Ngọc Hải
Tóm tắt Trình bày chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Phân tích căn cứ phát sinh, nguyên tắc bồi thường thiệt hại.
Từ khóa Bộ luật Dân sự 2015
Từ khóa Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Từ khóa Bồi thường thiệt hại
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Người tiêu dùng
Từ khóa Vi phạm
Nguồn trích Luật sư Việt Nam.Liên đoàn Luật sư Việt Nam,2020. - Số 1+2, tr. 38-42.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176808
0026
004F7CCADD6-4E30-45E0-831E-AC04661F09F9
005202005191037
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200519103738|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aĐoàn, Thị Ngọc Hải|cThS.
24510|aBồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng / |cĐoàn Thị Ngọc Hải
520 |aTrình bày chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Phân tích căn cứ phát sinh, nguyên tắc bồi thường thiệt hại.
653 |aBộ luật Dân sự 2015
653 |aBồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
653 |aBồi thường thiệt hại
653 |aLuật Dân sự
653 |aNgười tiêu dùng
653 |aVi phạm
7730 |tLuật sư Việt Nam.|dLiên đoàn Luật sư Việt Nam,|g2020. - Số 1+2, tr. 38-42.|x2354-0664.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào