Bài viết tạp chí
Các hình thức phát triển của Hiến pháp – kinh nghiệm của Đức và Việt Nam /
Tác giả CN Lương, Minh Tuân, TS.
Nhan đề Các hình thức phát triển của Hiến pháp – kinh nghiệm của Đức và Việt Nam / Lương Minh Tuân
Tóm tắt Nêu sự cần thiết phải phát triển Hiến pháp. Phân tích hình thức phát triển Hiến pháp bằng con đường sửa đổi Hiến pháp và giải thích, cụ thể hoá Hiến pháp. Đề xuất một số kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Việt Nam theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hiến pháp
Từ khóa Đức
Từ khóa Hiến pháp
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Viện Nghiên cứu lập pháp,2019. - Số 23, tr. 11-17.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=194
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176811
0026
004156E85B1-3C86-4F07-8F9B-5275FF02D3BE
005202005191409
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200519140906|bnhunt|c20200519140804|dnhunt|y20200519140206|znhunt
041 |avie
044 |aVN
1001 |aLương, Minh Tuân|cTS.
24510|aCác hình thức phát triển của Hiến pháp – kinh nghiệm của Đức và Việt Nam / |cLương Minh Tuân
520|aNêu sự cần thiết phải phát triển Hiến pháp. Phân tích hình thức phát triển Hiến pháp bằng con đường sửa đổi Hiến pháp và giải thích, cụ thể hoá Hiến pháp. Đề xuất một số kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Việt Nam theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aĐức
653 |aHiến pháp
773|tNghiên cứu lập pháp.|dViện Nghiên cứu lập pháp,|g2019. - Số 23, tr. 11-17.|x1859-2953.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
85640|uhttp://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=194
890|a0|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Như
912 |aKhuất Thị Yến
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào