Bài viết tạp chí
Bản chất của tranh tụng tại phiên toà /
Tác giả CN Trần, Văn Độ, PGS. TS.
Nhan đề Bản chất của tranh tụng tại phiên toà / Trần Văn Độ
Tóm tắt Nêu vai trò, bản chất của tranh tụng tại phiên toà. Phân tích nội dung, nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà.
Từ khóa Luật Tố tụng
Từ khóa Thiên toà
Từ khóa Tranh tụng
Nguồn trích Khoa học pháp lý.Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh,2004. - Số 4, tr. 17-22.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176941
0026
004CA0B8F11-23A1-4E6F-991F-6974CB83F63D
005202005251528
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525152811|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aTrần, Văn Độ|cPGS. TS.
24510|aBản chất của tranh tụng tại phiên toà / |cTrần Văn Độ
520 |aNêu vai trò, bản chất của tranh tụng tại phiên toà. Phân tích nội dung, nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà.
653 |aLuật Tố tụng
653 |aThiên toà
653 |aTranh tụng
7730 |tKhoa học pháp lý.|dTrường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh,|g2004. - Số 4, tr. 17-22.|x1859-3879.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào