Bài viết tạp chí
Những vấn đề nảy sinh từ quy định về xác định cha, mẹ cho con sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản /
Tác giả CN Lê, Thị Kim Chung
Nhan đề Những vấn đề nảy sinh từ quy định về xác định cha, mẹ cho con sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản / Lê Thị Kim Chung
Tóm tắt Phân tích những vấn đề nảy sinh từ qui định về xác định cha, mẹ cho con sinh ra nhờ kĩ thuật hỗ trợ sinh sản theo Điều 20 Nghị định 12/2003/NĐ-CP.
Từ khóa Con
Từ khóa Xác định cha
Từ khóa Xác định mẹ
Từ khóa Kĩ thuật hỗ trợ sinh sản
Từ khóa Luật Hôn nhân gia đình
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật.Bộ Tư pháp,2004. - Số 9, tr. 53-54.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176943
0026
00499319A8A-8ECD-4EC3-BBF2-580240A510BD
005202005251534
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200525153412|byenkt|y20200525153340|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aLê, Thị Kim Chung
24510|aNhững vấn đề nảy sinh từ quy định về xác định cha, mẹ cho con sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản / |cLê Thị Kim Chung
520 |aPhân tích những vấn đề nảy sinh từ qui định về xác định cha, mẹ cho con sinh ra nhờ kĩ thuật hỗ trợ sinh sản theo Điều 20 Nghị định 12/2003/NĐ-CP.
653 |aCon
653 |aXác định cha
653 |aXác định mẹ
653 |aKĩ thuật hỗ trợ sinh sản
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
7730 |tDân chủ và Pháp luật.|dBộ Tư pháp,|g2004. - Số 9, tr. 53-54.|x9866-7535.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào