Bài viết tạp chí
Vai trò của Luật sư bào chữa trong tố tụng hình sự theo mô hình tranh tụng ở một số nước /
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Khánh, TS.
Nhan đề Vai trò của Luật sư bào chữa trong tố tụng hình sự theo mô hình tranh tụng ở một số nước / Nguyễn Ngọc Khánh
Tóm tắt Phân tích vai trò của Luật sư bào chữa trong tố tụng hình sự theo mô hình tranh tụng ở một số nước: Đan Mạch, Nhật Bản, Nga,...
Từ khóa Luật sư bào chữa
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Mô hình tranh tụng
Nguồn trích Kiểm sát.Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,2004. - Số 3, tr. 50–55.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176944
0026
00489504BC5-9524-4B3B-9C24-92CAAF7F5110
005202005251538
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525153749|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Ngọc Khánh|cTS.
24510|aVai trò của Luật sư bào chữa trong tố tụng hình sự theo mô hình tranh tụng ở một số nước / |cNguyễn Ngọc Khánh
520 |aPhân tích vai trò của Luật sư bào chữa trong tố tụng hình sự theo mô hình tranh tụng ở một số nước: Đan Mạch, Nhật Bản, Nga,...
653 |aLuật sư bào chữa
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aMô hình tranh tụng
7730 |tKiểm sát.|dViện Kiểm sát nhân dân tối cao,|g2004. - Số 3, tr. 50–55.|x0866-7357.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào