Bài viết tạp chí
Một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Luật Tố tụng hình sự năm 2003 /
Tác giả CN Phạm, Minh Tuyên, TS.
Nhan đề Một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Luật Tố tụng hình sự năm 2003 / Phạm Minh Tuyên
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của ngời bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Luật Tố tụng hình sự năm 2003. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định này
Từ khóa Bị can
Từ khóa Bị cáo
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự 2003
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Người bị tạm giữ
Từ khóa Quyền bào chữa
Nguồn trích Toà án nhân dân.Toà án nhân dân tối cao,2007. - Số 21, tr. 27-29.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176946
0026
0049A417CBF-D26A-4C86-842B-E935104D4A32
005202005251547
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525154708|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aPhạm, Minh Tuyên|cTS.
24510|aMột số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Luật Tố tụng hình sự năm 2003 / |cPhạm Minh Tuyên
520 |aTrình bày một số vấn đề về bảo đảm quyền bào chữa của ngời bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Luật Tố tụng hình sự năm 2003. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định này
653 |aBị can
653 |aBị cáo
653 |aLuật Tố tụng hình sự 2003
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aNgười bị tạm giữ
653 |aQuyền bào chữa
7730 |tToà án nhân dân.|dToà án nhân dân tối cao,|g2007. - Số 21, tr. 27-29.|x1859-4875.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào