Giáo trình
34(V)01(075) GIA 2020
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /

Kí hiệu phân loại 34(V)01(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 495 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; qui phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Lí luận nhà nước pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 009235-64
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(50): MSVGT 112396-445
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(20): PHGT 004352-71
000 00000nam#a2200000ua#4500
00180954
0021
004E9E1FE7F-9CEB-457C-8D5D-726A5BF85AAD
005202011021452
008201102s2020 vm vie
0091 0
020 |a9786048115784|c70000
039|a20201102144950|bhiennt|c20201102144945|dhiennt|y20201102144916|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)01(075)|bGIA 2020
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2020
300 |a495 tr. ; |c22 cm.
504 |aDanh mục tài liệu tham khảo: tr. 483 - 490.|b104
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; qui phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aNhà nước
653 |aLí luận nhà nước pháp luật
7001 |aNguyễn, Minh Đoan|cGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Năm|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 009235-64
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(50): MSVGT 112396-445
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(20): PHGT 004352-71
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/giaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluat/agiaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluatthumbimage.jpg
890|a100|b171|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 004371 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 100 Hạn trả:14-03-2024
2 PHGT 004370 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 99
3 PHGT 004369 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 98
4 PHGT 004368 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 97 Hạn trả:15-02-2024
5 PHGT 004367 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 96
6 PHGT 004366 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 95
7 PHGT 004365 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 94 Hạn trả:15-02-2024
8 PHGT 004364 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 93
9 PHGT 004363 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 92 Hạn trả:15-02-2024
10 PHGT 004362 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)01(075) GIA 2020 Giáo trình 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10