Sách tham khảo
34(V)201(07) HƯƠ 2020
Hướng dẫn môn học Luật Thương mại.

Giá tiền 90000
Kí hiệu phân loại 34(V)201(07)
Nhan đề Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 1 / Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Nguyễn Thị Yến ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 375 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Hệ thống những kiến thức cơ bản của môn học Luật Thương mại học phần 1, gồm: thương nhân và hành vi thương mại; bản chất pháp lí của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ti hợp danh, công ti cổ phần, công ti trách nhiệm hữu hạn; một số vấn đề pháp lí về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước... Cuối mỗi nội dung, tác giả đưa ra một số câu hỏi, bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp người đọc củng cố kiến thức của từng phần.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Kinh tế
Từ khóa Luật Thương mại
Từ khóa Hướng dẫn môn học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 007653-62
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLKT(60): MSVLKT 017267-306, MSVLKT 017619-38
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(50): PHSTK 003700-49
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181713
0022
004AD38A8F7-C0B5-4A6A-B614-B633F6CD4379
005202012141718
008201210s2020 vm vie
0091 0
020 |a9786043015164|c90000
039|a20201214171628|bluongvt|c20201210154845|dhuent|y20201210145403|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)201(07)|bHƯƠ 2020
24500|aHướng dẫn môn học Luật Thương mại. |nTập 1 / |cNguyễn Thị Dung chủ biên ; Nguyễn Thị Yến ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a375 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 363 - 366.|b37
520 |aHệ thống những kiến thức cơ bản của môn học Luật Thương mại học phần 1, gồm: thương nhân và hành vi thương mại; bản chất pháp lí của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ti hợp danh, công ti cổ phần, công ti trách nhiệm hữu hạn; một số vấn đề pháp lí về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước... Cuối mỗi nội dung, tác giả đưa ra một số câu hỏi, bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp người đọc củng cố kiến thức của từng phần.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aLuật Thương mại
653|aHướng dẫn môn học
7001 |aNguyễn, Thị Dung|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 007653-62
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLKT|j(60): MSVLKT 017267-306, MSVLKT 017619-38
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(50): PHSTK 003700-49
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2020/nsdanhien/huongdanmonhocluatthuongmaitap1thumbimage.jpg
890|a120|b485|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLKT 017638 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 120 Hạn trả:04-12-2023
2 MSVLKT 017637 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 119 Hạn trả:13-12-2023
3 MSVLKT 017636 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 118 Hạn trả:08-12-2023
4 MSVLKT 017635 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 117 Hạn trả:30-11-2023
5 MSVLKT 017634 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 116 Hạn trả:07-12-2023
6 MSVLKT 017633 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 115 Hạn trả:08-12-2023
7 MSVLKT 017632 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 114 Hạn trả:24-12-2023
8 MSVLKT 017631 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 113 Hạn trả:14-12-2023
9 MSVLKT 017630 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 112 Hạn trả:08-12-2023
10 MSVLKT 017629 Mượn sinh viên 34(V)201(07) HƯƠ 2020 Sách tham khảo 111 Hạn trả:21-11-2023
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12 
Không có liên kết tài liệu số nào