• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)311.6(075) GIA 2021
    Nhan đề: Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ /

Kí hiệu phân loại 34(V)311.6(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ biên ; Trần Lê Hồng ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 414 tr. : minh hoạ ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về sở hữu trí tuệ, gồm: tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; chuyển giao và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Luật Sở hữu trí tuệ
Từ khóa Sở hữu trí tuệ
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hải Yến, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 009045-74
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(170): MSVGT 112026-195
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(50): PHGT 003972-4021
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185636
0021
0042B692479-6F32-4CAB-8AC2-680039A8329F
005202108271437
008210716s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786047250257|c58000
039|a20210827143533|bhiennt|c20210827143444|dhiennt|y20210715142208|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.6(075)|bGIA 2021
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Sở hữu trí tuệ /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ biên ; Trần Lê Hồng ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2021
300 |a414 tr. : |bminh hoạ ; |c22 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối mỗi chương
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản về sở hữu trí tuệ, gồm: tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; chuyển giao và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Sở hữu trí tuệ
653|aSở hữu trí tuệ
7001 |aVũ, Thị Hải Yến|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 009045-74
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(170): MSVGT 112026-195
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(50): PHGT 003972-4021
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2021/giaotrinhluatsohuutritue/giaotrinhluatsohuutrituethumbimage.jpg
890|a250|b309|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PHGT 004021 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 250
2 PHGT 004020 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 249
3 PHGT 004017 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 246
4 PHGT 004016 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 245
5 PHGT 004012 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 241
6 PHGT 004010 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 239
7 PHGT 004009 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 238
8 PHGT 004008 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 237
9 PHGT 004005 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 234
10 PHGT 004004 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)311.6(075) GIA 2021 Giáo trình 233