Giáo trình
34(V)21(075) GIA 2020
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thuế Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 408 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đối với đất đai và các loại thuế khác; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
Thuật ngữ chủ đề Luật Thuế-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK TVQG
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 009205-34
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(50): MSVGT 112346-95
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(20): PHGT 004332-51
000 00000nam#a2200000ua#4500
00186212
0021
004AC410BDE-D81D-45EA-AC4C-E9F100B1BB1D
005202112240832
008211007s2020 vm vie
0091 0
020 |a9786047242887|c53000
039|a20211224083316|bhuent|c20211112160905|dluongvt|y20211007165623|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21(075)|bGIA 2020
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thuế Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 13
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2020
300 |a408 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 402 - 404
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đối với đất đai và các loại thuế khác; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
65014|aLuật Thuế|2Bộ TKLH
651 7|aViệt Nam|2Bộ TK TVQG
655 7|aGiáo trình|2Bộ TK TVQG
7001 |aPhạm, Thị Giang Thu,|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 009205-34
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(50): MSVGT 112346-95
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(20): PHGT 004332-51
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/giaotrinhluatthuevietnam/giaotrinhluatthuevietnamthumbimage.jpg
890|a100|b65|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 004351 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 100
2 PHGT 004350 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 99
3 PHGT 004349 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 98
4 PHGT 004348 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 97
5 PHGT 004347 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 96
6 PHGT 004346 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 95
7 PHGT 004345 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 94
8 PHGT 004344 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 93
9 PHGT 004343 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 92
10 PHGT 004342 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)21(075) GIA 2020 Giáo trình 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào