• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)31(075) GIA 2022
    Nhan đề: Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.

Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 1 /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ ; Trần Ngọc Hiệp ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 515 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự Việt Nam học phần 1, gồm: khái quát chung về Luật Dân sự Việt Nam; quyền dân sự; quan hệ pháp luật dân sự; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; tài sản; giao dịch dân sự; đại diện, thời hạn, thời hiệu; quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và thừa kế.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 009520-49
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(150): MSVGT 112966-3115
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(70): PHGT 004563-82, PHGT 004922-71
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188979
0021
004A64F395D-7E0B-4364-BBDF-F2620A9033A1
005202208160952
008220328s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786048124441|c108000
039|a20220816095141|bhiennt|c20220328154630|dhiennt|y20220325093910|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2022
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam.|nTập 1 /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ ; Trần Ngọc Hiệp ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2022
300 |a515 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 501 - 505
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự Việt Nam học phần 1, gồm: khái quát chung về Luật Dân sự Việt Nam; quyền dân sự; quan hệ pháp luật dân sự; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; tài sản; giao dịch dân sự; đại diện, thời hạn, thời hiệu; quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và thừa kế.
650 4|aLuật Dân sự|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aPhạm, Văn Tuyết|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aTrần, Thị Huệ|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 009520-49
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(150): MSVGT 112966-3115
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(70): PHGT 004563-82, PHGT 004922-71
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2022/giaotrinhluatdansutap1/agiaotrinhluatdansutap1thumbimage.jpg
890|a250|b365|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PHGT 004969 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 248
2 PHGT 004968 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 247
3 PHGT 004967 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 246
4 PHGT 004966 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 245
5 PHGT 004965 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 244
6 PHGT 004963 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 242
7 PHGT 004960 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 239
8 PHGT 004959 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 238
9 PHGT 004958 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 237
10 PHGT 004956 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 235