Giáo trình
34(V)31(075) GIA 2022
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.

Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 2 /Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ ; Hoàng Thị Loan ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 583 tr. ;21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự học phần 2, gồm: nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; những vấn đề chung về hợp đồng; hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản và sử dụng tài sản; hợp đồng thực hiện công việc; hợp đồng về quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác; nghĩa vụ ngoài hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 009550-79
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(150): MSVGT 113116-265
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(70): PHGT 004583-602, PHGT 004972-5021
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188980
0021
004E3C1FDAB-8ED8-4FDB-A3AC-F37A1F8E0596
005202203281550
008220328s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786048124465|c123000
039|a20220328154810|bhiennt|c20220325152152|dhuent|y20220325095724|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2022
24500|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam.|nTập 2 /|cChủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ ; Hoàng Thị Loan ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2022
300 |a583 tr. ;|c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 561 - 573
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự học phần 2, gồm: nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; những vấn đề chung về hợp đồng; hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản và sử dụng tài sản; hợp đồng thực hiện công việc; hợp đồng về quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác; nghĩa vụ ngoài hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
650 4|aLuật Dân sự|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001|aPhạm, Văn Tuyết|cPGS. TS.|eChủ biên
7001|aTrần, Thị Huệ|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 009550-79
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(150): MSVGT 113116-265
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(70): PHGT 004583-602, PHGT 004972-5021
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2022/giaotrinhluatdansutap2/agiaotrinhluatdansutap2thumbimage.jpg
890|a250|b9|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 005021 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 250 Acquisitions
2 PHGT 005020 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 249 Acquisitions
3 PHGT 005019 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 248 Acquisitions
4 PHGT 005018 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 247 Acquisitions
5 PHGT 005017 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 246 Acquisitions
6 PHGT 005016 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 245 Acquisitions
7 PHGT 005015 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 244 Acquisitions
8 PHGT 005014 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 243 Acquisitions
9 PHGT 005013 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 242 Acquisitions
10 PHGT 005012 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)31(075) GIA 2022 Giáo trình 241 Acquisitions
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25 
Không có liên kết tài liệu số nào