Giáo trình
34(V)24(075) GIA 2021
Giáo trình Luật Đất đai /

Kí hiệu phân loại 34(V)24(075)
Nhan đề Giáo trình Luật Đất đai /Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Dung ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2021
Mô tả vật lý 439 tr. ;21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, gồm: vấn đề lí luận về ngành Luật Đất đai; chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; chế độ quản lí nhà nước về đất đai; địa vị pháp lí của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật đất đai.
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy, TS.
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 113266-95
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(70): PHGT 004852-921
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188981
0021
00439C8EAAC-0EBF-404F-991C-78E3A21A1BF1
005202205171548
008220328s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786047250325|c92000
039|a20220517154506|bhiennt|c20220328160030|dhiennt|y20220325102108|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)24(075)|bGIA 2021
24500|aGiáo trình Luật Đất đai /|cTrần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Dung ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 17
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2021
300 |a439 tr. ;|c21 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 431 - 433
520|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, gồm: vấn đề lí luận về ngành Luật Đất đai; chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; chế độ quản lí nhà nước về đất đai; địa vị pháp lí của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật đất đai.
650 4|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aTrần, Quang Huy|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 113266-95
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(70): PHGT 004852-921
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2021/giaotrinhluatdatdai/agiaotrinhluatdatdaithumbimage.jpg
890|a100|b0|c0|d0
911|aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 004921 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 100 Acquisitions
2 PHGT 004920 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 99 Acquisitions
3 PHGT 004919 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 98 Acquisitions
4 PHGT 004918 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 97 Acquisitions
5 PHGT 004917 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 96 Acquisitions
6 PHGT 004916 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 95 Acquisitions
7 PHGT 004915 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 94 Acquisitions
8 PHGT 004914 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 93 Acquisitions
9 PHGT 004913 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 92 Acquisitions
10 PHGT 004912 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)24(075) GIA 2021 Giáo trình 91 Acquisitions
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào