Giáo trình
34.610(075) GIA 2021
Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN /

Kí hiệu phân loại 34.610(075)
Nhan đề Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN /Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 7
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 455 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN, điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối của ASEAN, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN, quan hệ Việt Nam - ASEAN.
Thuật ngữ chủ đề Luật Quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề ASEAN-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Cộng đồng Asean-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến, TS.
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(100): MSVGT 113296-395
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188982
0021
004363C1A23-BF61-4441-8863-17574BB9E6ED
005202203281542
008220328s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786047250455|c89000
039|a20220328153932|bhiennt|c20220328153759|dhiennt|y20220325103419|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.610(075)|bGIA 2021
24500|aGiáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN /|cChủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh ... [et al.]
250|aTái bản lần thứ 7
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2021
300 |a455 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504|aTài liệu tham khảo: tr. 447 - 452
520|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN, điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối của ASEAN, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN, quan hệ Việt Nam - ASEAN.
6504|aLuật Quốc tế|2Bộ TKLH
6504|aASEAN|2Bộ TKLH
6504|aCộng đồng Asean|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aNguyễn, Thị Thuận|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aLê, Minh Tiến|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(100): MSVGT 113296-395
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2021/giaotrinhphapluatcongdongasean/agiaotrinhphapluatcongdongaseanthumbimage.jpg
890|a100|b2|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 113395 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 100
2 MSVGT 113394 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 99
3 MSVGT 113393 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 98
4 MSVGT 113392 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 97
5 MSVGT 113391 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 96
6 MSVGT 113390 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 95
7 MSVGT 113389 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 94
8 MSVGT 113388 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 93
9 MSVGT 113387 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 92
10 MSVGT 113386 Mượn sinh viên 34.610(075) GIA 2021 Giáo trình 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào