Sách tham khảo
34.623 HƠP 2021
Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo CISG: Quy định và án lệ :

Giá tiền 248000
Kí hiệu phân loại 34.623
Nhan đề Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo CISG: Quy định và án lệ :sách chuyên khảo /Nguyễn Bá Bình chủ biên ; Nguyễn Quang Anh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 466 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) và quá trình Việt Nam gia nhập CISG. Làm rõ phạm vi áp dụng, nguyên tắc chung của CISG; nghĩa vụ của bên bán và bên mua, các biện pháp được áp dụng khi bên bán và bên mua vi phạm hợp đồng; các trường hợp miễn trách nhiệm, huỷ hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng,... Viện dẫn và phân tích gần 200 án lệ về CISG.
Thuật ngữ chủ đề Tư pháp quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Án lệ-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Công ước CISG-Bộ TKLH
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Bình, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLTP(10): DSVLTP 002588-97
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLTP(15): MSVLTP 004619-33
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(5): PHSTK 004601-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188983
0022
004DD6C2CCA-0F67-45FF-92DE-F8FF5A826421
005202203311657
008220331s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786048123642|c248000
039|a20220331165513|bhiennt|c20220331160206|dluongvt|y20220329162315|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.623|bHƠP 2021
24500|aHợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo CISG: Quy định và án lệ :|bsách chuyên khảo /|cNguyễn Bá Bình chủ biên ; Nguyễn Quang Anh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2021
300 |a466 tr. ;|c22 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aGiới thiệu chung về Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) và quá trình Việt Nam gia nhập CISG. Làm rõ phạm vi áp dụng, nguyên tắc chung của CISG; nghĩa vụ của bên bán và bên mua, các biện pháp được áp dụng khi bên bán và bên mua vi phạm hợp đồng; các trường hợp miễn trách nhiệm, huỷ hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng,... Viện dẫn và phân tích gần 200 án lệ về CISG.
650 4|aTư pháp quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aHợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aÁn lệ|2Bộ TKLH
650 4|aCông ước CISG|2Bộ TKLH
7001 |aNguyễn, Bá Bình|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLTP|j(10): DSVLTP 002588-97
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLTP|j(15): MSVLTP 004619-33
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(5): PHSTK 004601-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieugiangvien/2022/hopdongmuabanhanghoaquoctetheocisgthumbimage.jpg
890|a30|b11|c0|d0
911 |aVũ Thị Lương
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLTP 004633 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 30
2 MSVLTP 004632 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 29
3 MSVLTP 004631 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 28
4 MSVLTP 004630 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 27
5 MSVLTP 004629 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 26
6 MSVLTP 004628 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 25
7 MSVLTP 004627 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 24
8 MSVLTP 004626 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 23 Hạn trả:26-05-2022
9 MSVLTP 004625 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 22
10 MSVLTP 004624 Mượn sinh viên 34.623 HƠP 2021 Sách tham khảo 21 Hạn trả:20-05-2022
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào