Sách tham khảo
34(V)515 TR - L 2021
Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự :

Giá tiền 115000
Kí hiệu phân loại 34(V)515
Tác giả CN Trần, Thị Liên, TS.
Nhan đề Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự : sách chuyên khảo /Trần Thị Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 254 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn thi hành. Đưa ra yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
Thuật ngữ chủ đề Vụ án hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Xét xử sơ thẩm-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thực hành quyền công tố-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giai đoạn xét xử sơ thẩm-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHS(10): DSVTHS 003528-37
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTHS(15): MSVTHS 010165-79
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(5): PHSTK 004596-600
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188984
0022
00420570B61-9ACA-4484-BDE2-DC41DC628B5A
005202203311657
008220331s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786048121938|c115000
039|a20220331165432|bhiennt|c20220331153035|dhiennt|y20220330084833|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)515|bTR - L 2021
1001 |aTrần, Thị Liên|cTS.
24510|aThực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự : |bsách chuyên khảo /|cTrần Thị Liên
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2021
300 |a254 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn thi hành. Đưa ra yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
650 4|aVụ án hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Tố tụng hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aXét xử sơ thẩm|2Bộ TKLH
650 4|aThực hành quyền công tố|2Bộ TKLH
6504|aGiai đoạn xét xử sơ thẩm|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHS|j(10): DSVTHS 003528-37
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTHS|j(15): MSVTHS 010165-79
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(5): PHSTK 004596-600
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieugiangvien/2022/thuchanhquyencongtotronggiaidoanxetxusothamvahsthumbimage.jpg
890|a30|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Lương
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHSTK 004600 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 30
2 PHSTK 004599 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 29
3 PHSTK 004598 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 28
4 PHSTK 004597 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 27
5 PHSTK 004596 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 26
6 MSVTHS 010179 Mượn sinh viên 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 25
7 MSVTHS 010178 Mượn sinh viên 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 24
8 MSVTHS 010177 Mượn sinh viên 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 23
9 MSVTHS 010176 Mượn sinh viên 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 22
10 MSVTHS 010175 Mượn sinh viên 34(V)515 TR - L 2021 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào