Sách tham khảo
34.61 MÔT 2022
Một số vấn đề lý luận và pháp lý về Luật Quốc tế :

Giá tiền 360000
Kí hiệu phân loại 34.61
Nhan đề Một số vấn đề lý luận và pháp lý về Luật Quốc tế : sách chuyên khảo / Chủ biên: Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thị Hồng Yến ; Nguyễn Hồng Thao ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2022
Mô tả vật lý 559 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của Luật Quốc tế, gồm: khái niệm, nguồn, các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế, trách nhiệm pháp lí quốc tế và các ngành luật đang được quan tâm hiện nay như Luật Điều ước quốc tế, Luật Biển quốc tế, Luật Quốc tế về quyền con người,... Phân tích nhiều vụ việc quốc tế trong thực tiễn để làm minh chứng cho các quy định hiện hành giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc giải thích và áp dụng các quy định của Luật Quốc tế.
Thuật ngữ chủ đề Luật Biển-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Điều ước quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Hình sự quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Nhân quyền quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Môi trường quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật quốc tế-Bộ TKLH
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Yến, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLQT(10): DSVLQT 002598-607
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLQT(15): MSVLQT 004634-48
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(5): PHSTK 004606-10
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188985
0022
004E8AF1A07-E951-4F05-BDB5-A04C9543AB39
005202203311656
008220331s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786047254668|c360000
039|a20220331165338|bhiennt|c20220331153838|dhiennt|y20220330090001|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.61|bMÔT 2022
24500|aMột số vấn đề lý luận và pháp lý về Luật Quốc tế : |bsách chuyên khảo / |cChủ biên: Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thị Hồng Yến ; Nguyễn Hồng Thao ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2022
300 |a559 tr. ; |c22 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 550 - 551
520 |aGiới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của Luật Quốc tế, gồm: khái niệm, nguồn, các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế, trách nhiệm pháp lí quốc tế và các ngành luật đang được quan tâm hiện nay như Luật Điều ước quốc tế, Luật Biển quốc tế, Luật Quốc tế về quyền con người,... Phân tích nhiều vụ việc quốc tế trong thực tiễn để làm minh chứng cho các quy định hiện hành giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc giải thích và áp dụng các quy định của Luật Quốc tế.
650 4|aLuật Biển|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Điều ước quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Hình sự quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Nhân quyền quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Môi trường quốc tế|2Bộ TKLH
6504|aPháp luật quốc tế|2Bộ TKLH
7001 |aChu, Mạnh Hùng|cTS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Hồng Yến|cTS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Toàn Thắng|cTS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLQT|j(10): DSVLQT 002598-607
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLQT|j(15): MSVLQT 004634-48
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(5): PHSTK 004606-10
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieugiangvien/2022/motsovandelyluanvaphaplyveluatquoctethumbimage.jpg
890|a30|b4|c0|d0
911 |aVũ Thị Lương
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLQT 004648 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 30
2 MSVLQT 004647 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 29
3 MSVLQT 004646 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 28
4 MSVLQT 004645 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 27
5 MSVLQT 004644 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 26
6 MSVLQT 004643 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 25
7 MSVLQT 004642 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 24
8 MSVLQT 004641 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 23
9 MSVLQT 004640 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 22
10 MSVLQT 004639 Mượn sinh viên 34.61 MÔT 2022 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào