Luận văn, Luận án
34(V-H)512 ĐA - T 2021
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam và thực tiễn tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội :

BBK 34(V-H)512
Tác giả CN Đào, Duy Tùng
Nhan đề Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam và thực tiễn tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Duy Tùng ; PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 63 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và quy định của pháp luật về kiểm sát việc áp dụng biện pháp tạm giam. Phân tích thực trạng kiểm sát việc áp dụng biện pháp tạm giam và thực tiễn thực hiện tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp ngăn chặn-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Kiểm sát việc tuân theo pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Áp dụng biện pháp ngăn chặn-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Áp dụng biện pháp tạm giam-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Hà Nội-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Sơn Tây-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012148-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189007
0023
004142EA1C0-9D44-4A70-8904-9CFCF7665652
005202205111644
008220414s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220511164112|bhiennt|c20220414135616|dhiennt|y20220330171255|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)512|bĐA - T 2021
1001 |aĐào, Duy Tùng
24510|aKiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam và thực tiễn tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐào Duy Tùng ; PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a63 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 8 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và quy định của pháp luật về kiểm sát việc áp dụng biện pháp tạm giam. Phân tích thực trạng kiểm sát việc áp dụng biện pháp tạm giam và thực tiễn thực hiện tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này.
650 4|aLuật Tố tụng hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aBiện pháp ngăn chặn|2Bộ TKLH
650 4|aKiểm sát việc tuân theo pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aÁp dụng biện pháp ngăn chặn|2Bộ TKLH
650 4|aÁp dụng biện pháp tạm giam|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aHà Nội|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aSơn Tây|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012148-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luathinhsuvatotunghinhsu/daoduytung/adaoduytungthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012149 Đọc sinh viên 34(V-H)512 ĐA - T 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012148 Đọc sinh viên 34(V-H)512 ĐA - T 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1