Luận văn, Luận án
34(V-H)426 NG - A 2021
Phòng ngừa các tội phạm về ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội :

BBK 34(V-H)426
Tác giả CN Nguyễn, Đức Anh
Nhan đề Phòng ngừa các tội phạm về ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đức Anh ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 74 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tình hình các tội phạm về ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Ma tuý-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tội phạm ma tuý-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tội phạm học-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Phòng ngừa tội phạm-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Hà Nội-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012124-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189008
0023
0044E73C0AA-1EE8-48E2-AE0D-C9FA32D86CD9
005202204141500
008220406s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220414145709|bhiennt|c20220406100057|dhiennt|y20220331091002|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)426|bNG - A 2021
1001 |aNguyễn, Đức Anh
24510|aPhòng ngừa các tội phạm về ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Đức Anh ; GS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a74 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm : 8 38 01 05. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 73 - 74
520 |aNghiên cứu tình hình các tội phạm về ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
650 4|aMa tuý|2Bộ TKLH
650 4|aTội phạm ma tuý|2Bộ TKLH
650 4|aTội phạm học|2Bộ TKLH
650 4|aPhòng ngừa tội phạm|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aHà Nội|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012124-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/toiphamhocvaphongnguatoipham/nguyenducanh/anguyenducanhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012125 Đọc sinh viên 34(V-H)426 NG - A 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012124 Đọc sinh viên 34(V-H)426 NG - A 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1