Sách tham khảo
337 KÊ 2021
Kế toán quản trị /

Giá tiền 111000
Giá tiền TL trao đổi
Kí hiệu phân loại 337
Nhan đề Kế toán quản trị /Hồ Sỹ Tuy Đức chủ biên ; Lý Nguyễn Thu Ngọc ... [ et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,2021
Mô tả vật lý 354 tr. ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán
Tóm tắt Trình bày các nội dung về kế toán quản trị, gồm: tổng quan về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận; lập dự toán ngân sách; đánh giá thành quả quản lí; định giá sản phẩm và dịch vụ; thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Quản trị-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Kế toán-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Quản trị doanh nghiệp-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Hồ, Sỹ Tuy Đức
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(10): DSVKT 003692-701
000 00000ncm#a2200000ua#4500
00189009
0022
004E0E987BC-AF8E-46CF-9828-CCD080E130F3
005202203311640
008220331s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786049229862|c111000
020|cTL trao đổi
039|a20220331163748|bhiennt|c20220331162802|dhiennt|y20220331105953|zhoanvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a337|bKÊ 2021
24500|aKế toán quản trị /|cHồ Sỹ Tuy Đức chủ biên ; Lý Nguyễn Thu Ngọc ... [ et al.]
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bKinh tế TP. Hồ Chí Minh,|c2021
300 |a354 tr. ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán
504|aPhụ lục: tr. 353 - 354
520 |aTrình bày các nội dung về kế toán quản trị, gồm: tổng quan về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận; lập dự toán ngân sách; đánh giá thành quả quản lí; định giá sản phẩm và dịch vụ; thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.
650 4|aKinh doanh|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aQuản trị|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aKế toán|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aQuản trị doanh nghiệp|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aHồ, Sỹ Tuy Đức|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(10): DSVKT 003692-701
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2021/daihocmotphcm/ketoanquantrithumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003701 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 10 Acquisitions
2 DSVKT 003700 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 9 Acquisitions
3 DSVKT 003699 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 8 Acquisitions
4 DSVKT 003698 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 7 Acquisitions
5 DSVKT 003697 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 6 Acquisitions
6 DSVKT 003696 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 5 Acquisitions
7 DSVKT 003695 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 4 Acquisitions
8 DSVKT 003694 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 3 Acquisitions
9 DSVKT 003693 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 2 Acquisitions
10 DSVKT 003692 Đọc sinh viên 337 KÊ 2021 Sách tham khảo 1 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào