Sách tham khảo
339.18 HA - D 2021
Quản trị bán hàng /

Giá tiền 90000
Giá tiền TL trao đổi
Kí hiệu phân loại 339.18
Tác giả CN Hà, Thị Thuỳ Dương
Nhan đề Quản trị bán hàng / Hà Thị Thuỳ Dương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,2021
Mô tả vật lý 215 tr. ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị Kinh doanh
Tóm tắt Trình bày các nội dung về quản trị bán hàng, gồm: tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; kĩ năng bán hàng; tình huống bán hàng đặc biệt; giám đốc bán hàng; lập kế hoạch, phân tích và dự báo bán hàng; quản lí năng suất khu vực bán hàng; xây dựng lực lượng bán hàng; vấn đề bán hàng và quản trị bán hàng trong thế kỉ 21.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Quản trị-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Bán hàng-Bộ TK KHXH&NV
Từ khóa Quản trị bán hàng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(5): DSVKT 003702-6
Địa chỉ DHLMượn sinh viênKT(5): MSVKT 001882-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189010
0022
00485575E29-64A0-410A-A28C-00C43678942B
005202203311641
008220331s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786049229749|c90000
020|cTL trao đổi
039|a20220331163916|bhoanvt|c20220331163803|dhiennt|y20220331145943|zhoanvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084|a339.18|bHA - D 2021
1001|aHà, Thị Thuỳ Dương
24510|aQuản trị bán hàng / |cHà Thị Thuỳ Dương
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bKinh tế TP. Hồ Chí Minh,|c2021
300 |a215 tr. ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị Kinh doanh
504|aTài liệu tham khảo: tr. 214
520 |aTrình bày các nội dung về quản trị bán hàng, gồm: tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; kĩ năng bán hàng; tình huống bán hàng đặc biệt; giám đốc bán hàng; lập kế hoạch, phân tích và dự báo bán hàng; quản lí năng suất khu vực bán hàng; xây dựng lực lượng bán hàng; vấn đề bán hàng và quản trị bán hàng trong thế kỉ 21.
650 4|aKinh tế|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aQuản trị|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aBán hàng|2Bộ TK KHXH&NV
653|aQuản trị bán hàng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(5): DSVKT 003702-6
852|aDHL|bMượn sinh viên|cKT|j(5): MSVKT 001882-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2021/daihocmotphcm/quantribanhangthumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVKT 001886 Mượn sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 10
2 MSVKT 001885 Mượn sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 9
3 MSVKT 001884 Mượn sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 8
4 MSVKT 001883 Mượn sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 7
5 MSVKT 001882 Mượn sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 6
6 DSVKT 003706 Đọc sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 5 Acquisitions
7 DSVKT 003705 Đọc sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 4 Acquisitions
8 DSVKT 003704 Đọc sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 3 Acquisitions
9 DSVKT 003703 Đọc sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 2 Acquisitions
10 DSVKT 003702 Đọc sinh viên 339.18 HA - D 2021 Sách tham khảo 1 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào