Sách tham khảo
378 KY 2021
Kỹ năng học tập /

Giá tiền 63000
Giá tiền TL trao đổi
Kí hiệu phân loại 378
Nhan đề Kỹ năng học tập /Đoàn Thị Mỹ Hạnh chủ biên ; Nguyễn Thị Thuỷ ... [ et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Thông tin và Truyền thông,2021
Mô tả vật lý 160 tr. :minh hoạ ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
Tóm tắt Giới thiệu các kĩ năng học tập như: thích nghi với sự thay đổi, thiết lập mục tiêu trong học tập, quản lí thời gian trong thực hiện mục tiêu học tập, tự rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng lắng nghe và ghi bài giảng, kĩ năng ôn tập và làm bài thi.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp học tập-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Kĩ năng học tập-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Mỹ Hạnh, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(5): DSVVG 000886-90
Địa chỉ DHLMượn sinh viênVG(5): MSVVG 000987-91
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189012
0022
0041A343D19-CB40-4C59-B9ED-25C8B74BBB9E
005202203311636
008220331s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786048056230|c63000
020|cTL trao đổi
039|a20220331163342|bhiennt|c20220331161024|dhoanvt|y20220331153413|zhoanvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378|bKY 2021
24500|aKỹ năng học tập /|cĐoàn Thị Mỹ Hạnh chủ biên ; Nguyễn Thị Thuỷ ... [ et al.]
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bThông tin và Truyền thông,|c2021
300 |a160 tr. :|bminh hoạ ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 158
520 |aGiới thiệu các kĩ năng học tập như: thích nghi với sự thay đổi, thiết lập mục tiêu trong học tập, quản lí thời gian trong thực hiện mục tiêu học tập, tự rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng lắng nghe và ghi bài giảng, kĩ năng ôn tập và làm bài thi.
650 4|aGiáo dục|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aPhương pháp học tập|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aKĩ năng học tập|2Bộ TK KHXH&NV
70010|aĐoàn, Thị Mỹ Hạnh|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(5): DSVVG 000886-90
852|aDHL|bMượn sinh viên|cVG|j(5): MSVVG 000987-91
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2021/daihocmotphcm/kynanghoctapthumbimage.jpg
890|a10|b2|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVVG 000991 Mượn sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 10
2 MSVVG 000990 Mượn sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 9
3 MSVVG 000989 Mượn sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 8
4 MSVVG 000988 Mượn sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 7
5 MSVVG 000987 Mượn sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 6
6 DSVVG 000890 Đọc sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 5
7 DSVVG 000889 Đọc sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 4
8 DSVVG 000888 Đọc sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 3
9 DSVVG 000887 Đọc sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 2
10 DSVVG 000886 Đọc sinh viên 378 KY 2021 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào